Aplikacja Ocena Inwestycji Professional

Promocja!

1229,63 

Program Ocena Inwestycji Professional

Opis

Program Ocena Inwestycji wersja Professional (wersja jednostanowiskowa)

 

Cena netto: 1.099,90 997,90 zł (1.229,63 zł brutto)

– nawet 60 okresów badawczych (dowolne okresy kwartalne w dowolnych konfiguracjach – do swobodnego wyboru przez użytkownika),

– prognozowanie, oprócz projektowanej inwestycji, wyników bieżącej działalności firmy (jeśli taką prowadzi), wraz z możliwością połączenia obu obszarów,

– stopa dyskontowa zmienna w kolejnych okresach inwestycji,

– innowacyjne specjalne formuły oceny inwestycji metodami dyskontowymi (bez ograniczenia ich funkcjonalności tylko dla okresów rocznych jakie mają wbudowane formuły Excela),

– nakłady możliwe do ponoszenia we wszystkich okresach,

– szeroki zakres charakteru nakładów własnych (kapitał zakładowy, zapasowy, z bieżącej działalności) jak i obcych (kredyty, pożyczki, leasing, dotacje),

– ocena inwestycji metodami prostymi i dyskontowymi, w tym odrębnie z punktu widzenia właściciela, jak i wszystkich stron finansujących projekt,

– przepływy pieniężne dla kolejnych okresów badanych,

– analiza wrażliwości inwestycji tj. jak zmiana parametrów wpływa na wyniki projektu,

– zestaw wskaźników opisujących projekt inwestycyjny,

– dostęp do filmów instruktażowych dotyczących funkcjonowania programu.

Podsumowując, pełna i profesjonalna ocena inwestycji, która da Państwu wiele informacji i danych o projekcie inwestycyjnym, łącznie z analizą wariantów wrażliwości. To świetne rozwiązanie dla tych co potrzebują na skutecznie przeanalizować planowaną inwestycję. Zaawansowany „kombajn” do tworzenia i planowania dowolnej inwestycji. Polecany profesjonalistom!

PROFESJONALNIE I SKUTECZNIE

Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć jak kluczowym dla każdego analityka jest właściwe i efektywne narzędzie analityczne. Stąd, nawet największy znawca tematu, nie wyciągnie żadnych wniosków, jeśli nie będzie posiadać dobrego narzędzia analitycznego, które pozwoli mu ująć liczby w odpowiednie ramy i wyciągnąć na tej podstawie właściwe wnioski.

Dziś przedstawiamy Państwu aplikację, która rozwiązuje za Państwa problemy związane z dokonaniem efektywnej i przydatnej oceny inwestycji majątkowych. Ponieważ, aplikacja Ocena inwestycji służy pomocą w zaprojektowaniu i analizie przedsięwzięcia inwestycyjnego, na podstawie wprowadzonych parametrów projektu inwestycyjnego tj. wielkości nakładów inwestycyjnych (i ich kosztów), okresu inwestycji, stopy amortyzacji majątku, oraz przychodów i kosztów. Na tej podstawie, tworzony jest bilans, rachunek zysków i strat, ale przede wszystkich – najistotniejszy – rachunek przepływów pieniężnych, i wyznaczenie opłacalności inwestycji za pomocą metod dyskontowych (IRR i NPV) i prostych. Tak więc, w szybki i efektywny sposób pozwala przedstawić podstawowe wielkości finansowe kształtujące dany projekt inwestycyjny.

Dlatego, aplikacja stanowi proste i wygodne w obsłudze narzędzie (zaopatrzone w opis działania – w szczególności dotyczący wprowadzania danych i uzyskiwania informacji wyjściowych) i efektywnie realizuje swój główny cel – dostarcza skutecznej informacji o opłacalności planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Co więcej, razem z programem uzyskujecie dożywotnią gwarancję dotyczącą programu, łącznie z możliwością darmowego dokonania niewielkich przeróbek programu w zależności od konkretnych potrzeb klienta.

Tak więc, nasze aplikacje są polecane wielu osobom i instytucjom, a w szczególności:

– służbom finansowym i właścicielom przedsiębiorstw,

– firmom księgowym i konsultingowym prowadzącym obsługę finansową różnych firm z różnych branż, aby dzięki temu poszerzyć swój zakres usług,

– studentom kierunków ekonomicznych jako istotne narzędzie w trakcie zajęć z oceny inwestycji lub pisaniu pracy dyplomowej,

– oraz wszystkim zainteresowanym sprawami oceny inwestycji.