Aplikacja Prognoza Finansowa Professional

Promocja!

Original price was: 1352,88 zł.Current price is: 1229,63 zł.

Prognoza Finansowa Professional

Opis

Program Prognoza Finansowa wersja Professional (wersja jednostanowiskowa)

 

Cena netto: 1.099,90 997,90 zł (1.229,63 zł brutto)

– jako dane wejściowe – może to być do 4 okresów o dowolnej długości (długość to minimum 1 miesiąc), co np. pozwoli lepiej oszacować sezonowość działalności w okresach prognozowanych (o ile użytkownik chciałby oprzeć się o dane historyczne). Nie ma potrzeby definiowania okresów przeszłych (jeśli prognoza ma dotyczyć nowego podmiotu), wówczas prognoza oparta będzie o parametry wybrane przez użytkownika,

– maksymalny poziom szczegółowości w przypadku pozycji bilansu i rachunku zysków i strat,

– rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym (do wyboru),

– użytkownik określa parametry dotyczące np. poziomu zmiany przychodów (w stosunku do okresów poprzednich lub dowolnie określane przez użytkownika), kosztów operacyjnych (w stosunku do okresów poprzednich, w relacji do przychodów ze sprzedaży lub dowolnie określane przez użytkownika). A także stanu kredytów i ich oprocentowania, stanu i zmian w zakresie umów leasingu operacyjnego i finansowego, poziomu zmian w składnikach majątku trwałego (ich zakupów, amortyzacji, a także np. sprzedaży) itp.,

– możliwość zaprognozowania parametrów dla 10 kredytów, oraz 20 leasingów operacyjnych i finansowych,

– dane wyjściowe – do 32 okresów prognozowanych, o dowolnej długości (minimum 1 miesiąc), z możliwością dowolnego łączenia okresów stanowiących jeden zamknięty rok obrotowy. Dane wyjściowe prezentują się w postaci bilansu, rachunku zysków i strat, oraz rachunku cash flow,

– dodatkowy bonus – kilkanaście wskaźników finansowych opisujących rentowność, płynność, poziom rotacji i zadłużenia w okresie przeszłym i prognozowanym,

– a także, dostęp do filmów instruktażowych dotyczących funkcjonowania programu.

Polecany profesjonalistom

Program w wersji Professional służy sporządzeniu zaawansowanej i długookresowej prognozy bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku pieniężnego. Czyli, prawdziwy „kombajn” finansowy, który pozwoli zaprognozować sytuację finansową. Z dowolną szczegółowością i na praktycznie dowolny okres czasu. Duża elastyczność co do wyboru parametrów finansowych i okresów prognozowanych. Dlatego, to świetne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują stworzyć zaawansowaną prognozę finansową. Np. dla potrzeb banku finansującego (zwykle w takim przypadku wymagane jest przedstawienie np. układu kwartalnego lub miesięcznego dla pierwszych 12 miesięcy, a następnie kolejnych lat).