Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych pozyskanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.e-bizcom.net, zwanego dalej Serwisem.

Administrator danych osobowych

Administratorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Business Concepts z siedzibą przy ul. Obłoków 49/4 w Szczecinie, 71-493 Szczecin, REGON: 812655209, zwany dalej Administratorem.

Pytania i decyzje związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kierować w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: biuro@e-bizcom.net lub pisemnej na adres: Business Concepts, ul. Obłoków 49/4, 71-493 Szczecin.

Zbieranie danych

Podczas korzystania z Serwisu za pośrednictwem plików cookies mogą być pobierane informacje, w szczególności takie jak: adres IP, adres URL,  żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, identyfikator plików cookie, typ przeglądarki, itp.

Możemy również zbierać dane osobowe, gdy kontaktujecie się Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego lub formularza zamówienia. Do zbieranych danych należą w szczególności imię, nazwisko, dane firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz podanie podstawowych danych kontaktowych jest niezbędne w celu obsługi Państwa zapytania lub zamówienia.

Odnośniki do innych serwisów

Serwis może zawierać odnośniki do serwisów internetowych prowadzonych przez podmioty trzecie, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach (ich przetwarzanie wynika z art. 6 ust. 1 lit. f ustawy RODO):

 • obsługa złożonego przez zapytania lub zamówienia,
 • realizacji sprzedaży usług i produktów,
 • zapobieganie oszustwom i nadużyciom,
 • zapewnienie bezpieczeństwa serwisu,
 • obsługa ewentualnych reklamacji i wszelkiej komunikacji z użytkownikami.

Państwa Danych nie przetwarzamy celem wyświetlania reklam kontekstowych i behawioralnych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane przechowywane są przez okres niezbędny do celów wynikających z uzasadnionych prawnie interesów wskazanych powyżej. Dane przetwarzane na potrzeby obsługi złożonego zapytania, zamówienia, sprzedaży, ewentualnie obsługi reklamacji, są przechowywane przez okres niezbędny do ich obsługi i komunikacji w tej sprawie z Państwem.

W szczególności, Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo nie wycofacie Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zawarliście w wiadomości mailowej, formularzu kontaktowym, lub formularzu zamówienia.

Odbiorcy danych osobowych

W zależności od potrzeb Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz naszego Serwisu, w szczególności dostawcom usług informatycznych (np. poczty elektronicznej czy hostingu) lub podmiotom zajmującym się przesyłkami pocztowymi lub kurierskimi (w przypadku realizacji zamówienia w formie rzeczowej), a także wspierającym działania marketingowe lub ewentualnie wszelkim pośrednikom oferującym nasze produkty i usługi.

Wszystkie podmioty, które ewentualnie przetwarzają na nasze zlecenie dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym. Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności powierzamy przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieje tez obowiązek ujawnienia informacji właściwym organom administracji państwowej, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Państwa prawa związane z danymi osobowymi

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Państwo prawa do:

 • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Pliki cookie (ciasteczka) i podobne technologie

Korzystając z serwisu wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookies, w celu zapewnienia Wam wygody podczas użytkowania serwisu. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzą je Państwa przeglądarki internetowe i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (lub po prostu niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego.

Żadne pliki cookie wykorzystywane w serwisie nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. Gromadzenie tych informacji pozwala jedynie usprawnić działanie i funkcjonalność naszego Serwisu oraz określić efektywność działań marketingowych serwisu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:

 • „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika,
 • „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu,
 • „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa,
 • „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu.

Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika, ale istnieje możliwość żeby w każdej chwili wyłączyć możliwość przyjmowania i przechowywania
plików cookies. Szczegółowe informacje w tym względzie znajdują się w instrukcjach korzystania z konkretnych przeglądarek internetowych.

Pytania i decyzje związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kierować w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: biuro@e-bizcom.net, lub pisemnej na adres: Business Concepts, ul. Obłoków 49/4, 71-493 Szczecin.

W każdej chwili przysługuje Państwu, w zakresie kwestii przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).