Aplikacja Wycena Spółek DCF & EVA

Promocja!

Original price was: 1106,88 zł.Current price is: 983,63 zł.

Aplikacja Wycena Spółek DCF & EVA

Opis

Program Wycena Spółek Metoda DCF & EVA (wersja jednostanowiskowa)

 

Cena netto: 899,90 799,70 zł (983,63 zł brutto)

Aplikacja pozwala na dokonanie wyceny wartości firmy. Rozszerzona wersja programu Wycena Spółek DCF, co oznacza że wycena firmy odbywa się metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF (discounted cash flows tj. zdyskontowanych przepływów pieniężnych) oraz metodą ekonomicznej wartości dodanej EVA (economic value added tj. ekonomicznej wartości dodanej). W tej drugiej części program służy sporządzeniu wyceny wartości spółki na podstawie oszacowanych wartości zainwestowanego kapitału, z udziałem ważonego kosztu kapitału WACC.

Program służy sporządzeniu wyceny wartości spółki na podstawie oszacowanych przepływów pieniężnych, z udziałem ważonego kosztu kapitału (WACC). Aplikacja przeprowadza wszystkie niezbędne wyliczenia, łącznie z najbardziej skomplikowanym etapem obliczeń – czyli odpowiednim wzajemnym dopasowaniem wartości kapitału własnego i ważonego kosztu kapitału (metodą kolejnych przybliżeń). Aplikacja tworzy prognozy dla okresu trwającego dowolnie od 1 do 10 lat przyszłych (plus okres poza prognozą, dla którego wyznaczana jest tzw. wartość rezydualna).

Użytkownik może zapoznać się z filmami instruktażowymi dotyczącymi funkcjonowania programu.

PROFESJONALNIE I SKUTECZNIE

Przedstawiamy aplikacje, które efektywnie pomagają dokonać szybkiej i skutecznej wyceny dowolnej firmy. Może to być firma notowana na giełdzie, co pozwoli na określenie jej ceny akcji docelowej, i tym samym uzyskanie informacji czy nie jest przypadkiem niedowartościowana (co powinno skutkować jej zakupem, oczywiście zanim inni dojdą do tego samego wniosku), lub przewartościowana (co powinno oznaczać jej szybką sprzedaż).

Może to być również każda dowolna firma, której wartość chcemy ustalić np. celem jej prywatnego zakupu czy sprzedaży (lub części jej udziałów czy akcji), albo zwykłego określenia jej wartości w stosunku do konkurentów branżowych.

Dzięki temu narzędziu będziecie o krok przed innymi. Dlatego, że szybciej uzyskacie informację o rzeczywistej wartości przedsiębiorstwa i szybciej podejmiecie adekwatną decyzję inwestycyjną!

Tak więc, dzięki naszej aplikacji w szybki i efektywny wykonacie to trudne, skomplikowane zadanie. Dlatego, że aplikacja stanowi proste i wygodne w obsłudze narzędzie. Jest ono zaopatrzone w opis działania – w szczególności dotyczący wprowadzania danych i uzyskiwania informacji wyjściowych.

Dlatego, nasze aplikacje polecamy wielu osobom i instytucjom, a w szczególności:

– inwestorom giełdowym,

– firmom doradczym i konsultingowym,

– właścicielom przedsiębiorstw,

– a także, wszystkim zainteresowanym skutecznym narzędziem do wykonania wyceny dowolnej firmy.