Aplikacja Prognoza Finansowa Premium

Promocja!

799,13 

Prognoza Finansowa Premium

Opis

Program Prognoza Finansowa wersja Premium (wersja jednostanowiskowa)

 

Cena netto: 699,90 649,70 zł (799,13 zł brutto)

– dane wejściowe – do 4 okresów rocznych. Istnieje również możliwość niedefiniowania okresów przeszłych (jeśli prognoza ma dotyczyć nowego podmiotu), wówczas prognoza oparta będzie o parametry wybrane przez użytkownika,

– użytkownik określa parametry dotyczące np. poziomu wzrostu przychodów, kosztów, struktury kosztów, planowanej szybkości rotacji należności, zapasów i zobowiązań, stanu kredytów i ich oprocentowania,

– rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym (do wyboru),

– użytkownik określa parametry dotyczące np. poziomu zmiany przychodów (w stosunku do okresów poprzednich, lub dowolnie określane przez użytkownika), kosztów operacyjnych (w stosunku do okresów poprzednich, w relacji do przychodów ze sprzedaży, lub dowolnie określane przez użytkownika). A także parametry kredytów i ich oprocentowania, stanu i zmian w zakresie umów leasingu operacyjnego i finansowego, poziomu zmian w składnikach majątku trwałego (ich zakupów, amortyzacji, a także np. sprzedaży) itp.,

– możliwość zaprognozowania parametrów dla 4 kredytów/pożyczek, oraz 4 leasingów operacyjnych i finansowych,

– dane wyjściowe – do 10 okresów rocznych – dane wyjściowe w postaci bilansu, rachunku zysków i strat, oraz rachunku cash flow,

– dodatkowy bonus – kilkanaście wskaźników finansowych opisujących rentowność, płynność, poziom rotacji i zadłużenia w okresie przeszłym i prognozowanym,

– a także, dostęp do filmów instruktażowych dotyczących funkcjonowania programu.

Aplikacja w wersji Premium zapewnia możliwość szybkiego sporządzenia prostych prognoz dla lat przyszłych. Rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują skutecznego i jednocześnie prostego narzędzia do tworzenia prostych i szybkich prognoz.