Tag Archive: wskaźniki

Analiza wskaźnikowa – czy jest trudna?

analiza wskaźnikowa

Analiza wskaźnikowa może dotyczyć wielu obszarów finansowych przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie analizy:

  • rentowności np. rentowności EBITDA, majątku czy kapitałów własnych,
  • płynności,
  • rotacji np. rotacji należności czy zobowiązań handlowych,
  • zadłużenia i jego obsługi, np. pokrycia zobowiązań wynikiem EBITDA,
  • ale także struktury i dynamiki bilansu i rachunku zysków i strat.

Wskaźniki finansowe mogą dotyczyć wszelkich obszarów działalności przedsiębiorstwa a ich wygląd można kreować samemu w zależności od swoich potrzeb analitycznych. Można używać dowolnych pozycji finansowych, czy pochodzących z bilansu, czy z rachunku zysków i strat lub np. rachunku przepływów pieniężnych. Aktywa bilansu, jego pasywa, przychody i koszty w rachunku zysków i strat zawierają szereg danych. Ich zastosowanie w ramach analizy wskaźnikowej może być bardzo różnorodne.

Jedną sprawą jest wyliczenie wskaźników, a drugą kwestią jest zrozumienie ich wyników. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie narzędzia które ten proces ułatwi i przyspieszy.

Te działania zdecydowanie poprawiają gotowe rozwiązania np. program Analiza Finansowa Professional, który pozwala dokonać analizy finansowej przedsiębiorstwa prowadzącego pełną rachunkowość. Zarówno tworzącego wariant porównawczy jak i kalkulacyjny rachunku zysków i strat (do wyboru dla użytkownika). Aplikacja pozwala przeprowadzić analizę dla 24 okresów badawczych (rozumianych jako dowolne miesiące, kwartały, lata, w dowolnych konfiguracjach – do swobodnego wyboru przez użytkownika). Program wylicza ponad 100 wskaźników, a także zawiera interpretację tych wskaźników. W ramach programu można również dokonać analizy piramidy DuPont, a także analizy ekonomicznej wartości dodanej EVA. Dodatkowo, program zawiera pełną analizę struktury bilansu, przychodów i kosztów. A także innowacyjną analizę dynamiki bilansu i rachunku zysków i strat (użytkownik wybiera sobie dowolne okresy do porównania), łącznie z możliwością uwzględnienia zmian realnych (z inflacją) lub nominalnych (także swobodny wybór użytkownika).

Analiza wskaźnikowa dzięki programowi Analiza Finansowa Professional jest dużo bardziej efektywna, szybsza i skuteczna.

analiza wskaźnikowa