Programy Finansowe

Aplikacje czyli programy finansowe do efektywnej pracy

Zapraszamy tutaj jeśli potrzebujecie konkretnych zaawansowanych aplikacji, które pomogą w Waszej pracy i życiu. Bo, tworzymy aplikacje, które ułatwią i przyspieszą wiele standardowych lub bardziej zaawansowanych obliczeń z zakresu finansów. Zarówno dla finansistów jak i niefinansistów.

Dlatego, znajdziecie tu programy finansowe do sporządzenia analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa czy oceny inwestycji majątkowej. A także stworzenia przepływów pieniężnych czy sporządzenia prognoz finansowych.

Tu znajdziecie gotowe, przydatne rozwiązania! Możemy także sporządzić aplikacje pod Wasze konkretne potrzeby! Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą firmy konsultingowe i biura rachunkowe. A także osoby potrzebujące bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych.

Poza tym, do każdego programu przedstawiamy filmy instruktażowe z naszej Akademii Finansowej, wspomagające użytkownika.

programy finansowe

Analitycy finansowi są zgodni! Programy finansowe tylko z e-BizCom.net!

Aplikacja finansowa w Excelu: Analiza Finansowa

Program za pomocą którego sporządzicie Państwo efektywną analizę finansową dowolnego przedsiębiorstwa. Więcej…

programy-finansowe-program_analiza_finansowa_professional

Aplikacja finansowa w Excelu: Prognoza Finansowa

Aplikacja służy sporządzeniu prognoz finansowych w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów na okresy przyszłe, na podstawie danych za przeszłość, oraz zadanych parametrów dotyczących przyszłości. Więcej…

programy-finansowe-program_prognoza_finansowa_professional

Program finansowy w Excelu: Rachunek Cash Flow

Aplikacja służy sporządzeniu zaawansowanego rachunku przepływów na podstawie danych bilansowych oraz z rachunku zysków i strat, oraz uzupełnienia danych dodatkowych (co służy odrzuceniu operacji niepieniężnych oraz lepszemu przyporządkowaniu operacji pieniężnych do właściwych rodzajów strumieni pieniężnych). Więcej…

programy-finansowe-program_rachunek_cash_flow_professional

Aplikacja finansowa w Excelu: Ocena Inwestycji

Program służy pomocą w zaprojektowaniu i analizie przedsięwzięcia inwestycyjnego, na podstawie wprowadzonych parametrów projektu inwestycyjnego tj. wielkości nakładów inwestycyjnych (i ich kosztów), okresu inwestycji, stopy amortyzacji majątku, oraz przychodów i kosztów. Wyznaczana jest opłacalność inwestycji oraz tworzone prognozowane sprawozdanie finansowe dla projektu inwestycyjnego. Więcej…

programy-finansowe-program_ocena_inwestycji_professional

Program finansowy w Excelu: Wycena Spółek

Program służy pomocą w dokonaniu wyceny dowolnego przedsiębiorstwa (spółki) metodą porównawczą, zdyskontowanych przepływów pieniężnych (discounted cash flows DCF) i ekonomicznej wartości dodanej (economic value added EVA). Więcej…

program_wycena_spolek_dcf_eva

Analitycy finansowi są zgodni! Bo, programy finansowe tylko z e-BizCom.net!

analiza finansowa analiza inwestycji analiza projektu inwestycyjnego analiza płynności analiza rentowności analiza wskaźnikowa bilans cash flow DCF deweloper dla deweloperów EBITDA efektywność inwestycji EVA finanse inwestycja inwestycja deweloperska model finansowy ocena efektywności inwestycji ocena inwestycji opłacalność inwestycji prognoza prognoza finansowa prognozowanie finansowe programy finansowe projekt inwestycyjny przepływy inwestycji płynność rachunek cash flow rachunek przepływów pieniężnych rachunek zysków i strat rentowność ROE sprawozdanie finansowe wskaźniki wskaźniki finansowe wycena wycena spółek zadłużenie